Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt

Postadress: 141 84 Huddinge
Besöksadress: Björnkullavägen 5 A 141 51 Huddinge (vid Flemingsbergs pendeltågsstation)
Tel: 08-561 660 00

Södertörns tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.
Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätten

Rättegångsskolan

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll från den 1 oktober 2014
Södertörns tingsrätt genomför säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Det underlättar om du redan före kontrollen tömmer dina fickor på metallföremål och lägger dem på anvisad plats. Vid kontrollen kommer väskor att genomsökas efter farliga föremål. När många människor samtidigt kommer till tingsrätten kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att du kommer i god tid till förhandlingen.

Händer på domstolen

Tillgång till trådlöst nätverk

Under våren 2014 har trådlöst nätverk för parter och journalister installerats på sex pilotdomstolar. Södertörns tingsrätt planeras ha trådlöst nätverk under våren 2015. Läs mer...


Lediga tjänster

Information från Södertörns tingsrätt

Veckans förhandlingar: 

Tingsrätten vill framhålla att listan ovan är preliminär och inte innehåller några häktningsförhandlingar. Rättegångar kan tillkomma och ställas in med kort varsel. 

Vecka 45  Vecka 44


Studiebesök på tingsrätten

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten beslutade rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.
Läs mer om hur du bokar studiebesök här.

Webbredaktionen

Vi finns på Twitter:
@SodertornsTR


Har du frågor eller synpunkter på webbplatsen? Kontakta Ulf Roos, It- och teknikansvarig, 08-561 660 00. Eller maila till sodertorns.tingsratt@dom.se