Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt

Postadress: 141 84 Huddinge
Besöksadress: Björnkullavägen 5 A 141 51 Huddinge (vid Flemingsbergs pendeltågsstation)
Tel: 08-561 660 00
E-post: This is an email address

Södertörns tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.
Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätten

Rättegångsskolan

Information från Södertörns tingsrätt

Veckans förhandlingar:
Tingsrätten framhåller att listan nedan är preliminär.
Rättegångar kan tillkomma och ställas in med kort varsel.

Vecka 18 Vecka 17 Vecka 16

Sommarnotarier:
Inför sommaren 2014 har Attunda, Nacka, Solna, Södertörn och Stockholms tingsrätter samarbetat i rekryteringen av sommarnotarier. Rekryteringsprocessen för sommarnotarietjänsterna är nu avslutad. Intresset för sommarnotarieplatserna har varit stort med 414 sökande till 18 platser. Vi vill tacka alla sökande för visat intresse och önskar lycka till med sommarsysselsättningar och fortsatta studier.