Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt

Postadress: 141 84 Huddinge
Besöksadress: Björnkullavägen 5 A 141 51 Huddinge (vid Flemingsbergs pendeltågsstation)
Tel: 08-561 660 00
E-post: This is an email address

Södertörns tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.
Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätten

Rättegångsskolan

Information från Södertörns tingsrätt

Veckans förhandlingar:
Tingsrätten framhåller att listan nedan är preliminär. 
Vecka 39 Vecka 38

Säkerhetskontroll från den 1 oktober 2014
Södertörns tingsrätt genomför säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Det underlättar om du redan före kontrollen tömmer dina fickor på metallföremål och lägger dem på anvisad plats. Vid kontrollen kommer väskor att genomsökas efter farliga föremål. När många människor samtidigt kommer till tingsrätten kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att du kommer i god tid till förhandlingen.