JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhör spelas in

Alla förhör i tingsrätten dokumenteras med ljud och bild. Syftet är bland annat att ge hovrätten ett bättre underlag än tidigare i mål som överklagas. Det är endast förhör och inte hela rättegången som spelas in på video.

Videoinspelningarna ska som huvudregel utgöra den muntliga bevisningen i hovrätten.

Vad innebär detta för dig?

Ljudet är, precis som tidigare, offentligt. Bilden, däremot, är belagd med sekretess och ska inte lämnas ut till någon utanför domstolarna.
En fördel med videodokumentation är att du, som målsägande eller vittne, oftast inte behöver komma till domstolen mer än en gång för att lämna din berättelse.

Om du är åhörare kan du komma med på bild om du sitter direkt bakom någon som förhörs.

När målet är slutligt avgjort förstörs både ljudet och bilderna.
Senast ändrad: 2017-01-16

Mer information

Den 1 november 2008 trädde en reform i kraft vid allmänna domstolar i hela landet. Stora ändringar har skett i rättegångsbalken, som är det regelverk som styr hur en process i allmän domstol går till. De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

Blir det fritt fram för TV-inspelningar i tingsrätterna nu?

Här hittar du FAQ - vanliga frågor & svar.

Broschyrer

Ladda ner eller beställ broschyrer.

Vill du veta mer om reformen?

Läs regeringens proposition 2004/05:131 "En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol"