JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal väckt i det s.k. helikopterrånet

[2010-07-19] Södertörns tingsrätt

Åtal har i dag väckts vid Södertörns tingsrätt mot tio personer rörande grovt rån mot G4S i Västberga den 23 september 2009.

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling under arton förhandlingsdagar med start måndagen den 2 augusti 2010 kl. 9.00. Därefter följande dagar: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26 och 30 augusti samt 1, 2, 6, 8 och 9 september 2010. Samtliga dagar kommer huvudförhandling att äga rum i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50 i Stockholm. Den preliminära huvudförhandlingsplanen ser ut som följer:

2 aug Yrkanden och inställningar samt start åklagarnas sakframställan
4 aug Forts åklagarnas sakframställan
5 aug Forts åklagarnas sakframställan, målsägandebiträdet och G4S’ sakframställan samt start offentliga försvararnas sakframställan
9 aug Forts offentliga försvararnas sakframställan
11 aug Målsägandeförhör
12, 16, 18, 19 aug Förhör med tilltalade
23, 25, 26, 30 aug Vittnesförhör
1 sep Ev fortsatta vittnesförhör samt målsägandeförhör
(i skadeståndsdelen)
2 sep Personalia samt start pläderingar
6, 8, 9 sep Pläderingar


Åklagare i målet är kammaråklagare Björn Frithiof och kammaråklagare Leif Görts från Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

Hela förhandlingen kommer såvitt nu kan bedömas att vara offentlig. Den som vill närvara vid förhandlingen kommer att få genomgå säkerhetskontroll.

Förundersökningsmaterialet finns tillgängligt på tingsrätten. Materialet är omfattande, varför beställningar ges in skriftligen till tingsrätten med angivande av fakturaadress och referens. Det skriftliga materialet är cirka 4000 sidor, kostnaden för att få papperskopior är cirka 8000 kronor. Materialet finns även elektroniskt, kostnaden för att få en elektronisk kopia är 120 kronor. Stämningsansökan är 22+6 sidor och kostar 86 kronor.

fax: 08-711 05 80   
e-post: sodertorns.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2010-07-20

För mer information kontakta:

Catarina Barketorp
rådman
08-561 662 49

Lisa Dybeck
tingsnotarie
08-561 661 24

Jessica Bartzsch
domstolssekreterare
08-561 660 78