JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Södertörns tingsrätt

Geografiskt område

Södertörns tingsrätts geografiska område omfattar följande delar i Stockholms län: Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Stockholmsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör. I upptagningsområdet bor det cirka 630 000 invånare. Tingsrätten är en av landets största domstolar.

Målbörda

Tingsrätten räknar med att få in ca 12 700 mål 2018 varav 7 800 brottmål och 4 900 tvistemål. Domstolen tar också emot ett stort antal ansökningar om äktenskapsskillnader och konkurser samt domstolsärenden. 

Organisation

Tingsrätten är organiserad på sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. På de dömande avdelningarna arbetar domare, handläggare och notarier och på den administrativa avdelningen finns administratörer, registratorer, expeditionsvakter och lokalvårdare.

Södertörns tingsrätt har 36 rådmän (ordinarie domare) och 12 fiskaler (domare under utbildning), ett 80-tal domstolshandläggare och knappt 60 notarier. Totalt finns nästan 240 medarbetare på tingsrätten.

Byggnaden 

Södertörns tingsrätt finns i en egen byggnad vid Flemingsbergs pendeltågsstation. Tingshuset byggdes 2005-2006 och invigdes i april 2007.

Byggnaden omfattar cirka 13 700 kvm och inrymmer 19 tingssalar varav en säkerhetssal som används i mål som kräver hög säkerhet. Sju mindre rum används för sammanträden i tvistemål. Det finns även ett särskilt mötesrum för familjerelaterade mål (familjerummet).

I huset finns samtalsrum, ett särskilt väntrum för vissa vittnen och målsägande samt andra faciliteter för tingsrättens besökare. Längre upp i huset ligger medarbetarnas kontorsrum.
Senast ändrad: 2018-06-25

Foldrar med information

Här kan du läsa mer i våra foldrar om hur det går till i brottmål och tvistemål i tingsrätten.

Du som har bokat studiebesök eller vill boka studiebesök kan läsa i foldern information inför studiebesök.

Information om brottmål

Information om tvistemål

Information inför studiebesök