JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Södertörns tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse

Du har rätt att utan kostnad få information om huruvida personuppgifter som gäller dig behandlas hos tingsrätten och, om så är fallet, vilka uppgifter som behandlas. Personuppgifter som inte behandlas i enlighet med gällande föreskrifter är den personuppgiftsansvarige skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna.

Om du vill ha information ska du sända en begäran till

Södertörns tingsrätt, 141 84 Huddinge.

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i dessa informationsblad:

Informationsblad - information till den registrerade i målhantering inom DDL:s område
Senast ändrad: 2018-05-31

Information om dataskyddsombud

Tingsrättens dataskyddsombud är rådmannen Carl Wetter.

Dataskyddsombudet når ni via växeln på telefon 08-561 660 00 eller e-post