JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Blanketter

Här kan du hitta och ladda ner blanketter angående skilsmässa. Blanketterna ska skrivas ut och undertecknas och lämnas in till domstolen.

Observera att du måste betala ansökningsavgift med 900 kr när du lämnar in ansökan om skilsmässa.

Ansökningsavgifter 
Din avgift betalas enklast via vår betaltjänst för inbetalning av ansökningsavgifter.   

Läs mer om avgifter.

Våra blanketter om skilsmässa

Gemensam ansökan om skilsmässa

Enskild ansökan om skilsmässa

Ansökan om fullföljd av skilsmässa

Sveriges Domstolars övriga blanketter

Här hittar du övriga blanketter från Sveriges Domstolar. T ex ansökan om stämning.

Övriga blanketter

 

 
Senast ändrad: 2016-11-17

Här kan du hitta blanketter och information på andra språk

Spanska

Arabiska

Engelska