JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konflikt och försoning

Om föräldrar efter en separation inte kan komma överens om vårdnaden om barnen, barnens boende eller umgänget är det domstolen som bestämmer. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan parterna och barnens behov kommer i skymundan. Inte så sällan är föräldrarna missnöjda med domen och återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

Södertörns tingsrätt erbjuder nu föräldrar ett nytt sätt att lösa sina konflikter där barnens behov sätts i centrum. Metoden kallas för KONFLIKT OCH FÖRSONING. Vid förhandlingen i tingsrätten deltar en familjerättssekreterare som delar med sig av sin barnkunskap och erfarenhet av att lösa familjekonflikter. Rådmannen verkar för att parterna ska träffa tillfälliga överenskommelser och ger familjerättssekreteraren i uppdrag att träffa barnen och stödja föräldrarna. Syftet med den nya handläggningen är att parterna med tingsrättens och familjerättens hjälp ska komma fram till varaktiga överenskommelser som är bra för barnen.

Den här filmen visar ett fall där Konflikt och Försonings metoden hjälper parterna att komma överens och inse barnets behov.

Önskar du att målet handläggs enligt denna metod eller vill du ha mer information kan du kontakta tingsrätten.
Senast ändrad: 2014-11-06