JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

8 månaders fängelse för folkrättsbrott i Syrien 2014

[2017-09-25] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag dömt en syrisk medborgare för folkrättsbrott begånget i Syrien 2014 till åtta månaders fängelse. Åklagarens begäran om att mannen ska utvisas har ogillats.

Mannen, som tillhört den syriska armén, döms för att ha poserat och låtit sig fotograferas invid fem personer, som antingen varit döda eller försatta ur stridbart skick alternativt tillhört civilbefolkningen. På bilden som tagits syns att mannen satt sin ena fot på magen på en av de liggande målsägandena medan de övriga fyra målsägandena legat bredvid på marken, delvis på varandra. Mannen har varit medveten om att bilden tagits i krigspropagandasyfte. Mannen bedöms, genom sitt agerande, ha utsatt de fem personerna, som alla varit skyddade enligt internationell humanitär rätt i väpnade konflikter, för en sådan förödmjukande eller nedsättande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten. Åklagarens begäran om att mannen ska utvisas har ogillats, eftersom det bedömts föreligga hinder mot att verkställa ett sådant beslut utifrån hur förhållandena ser ut i Syrien .

Senast ändrad: 2017-09-25

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08-561 662 49

Målnummer:

B 11191-17