JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal för omfattande ekonomisk brottslighet

[2017-04-13] Södertörns tingsrätt

Ekobrottsmyndigheten har idag åtalat elva personer för omfattande ekonomisk brottslighet. Rättegången kommer inledas den 25 april 2017 och pågå i närmare två månader.

Enligt åtalet har de åtalade på olika sätt bedrivit verksamhet i bygg- och flyttbranschen. Svart arbetskraft har stått för en betydande del av verksamheten och enligt åklagaren har ersättningar på sammanlagt drygt 30 miljoner kronor betalats ut och inte redovisats på ett korrekt sätt. Åtalet avser förutom grova skattebrott, även grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott.

Av de elva åtalade är nio häktade, de flesta sedan oktober 2016. Rättegången kommer att hållas i en av tingsrättens största salar. Av utrymmesskäl kommer allmänheten inte att kunna närvara i salen utan hänvisas till en sidosal.

Kopior av åtalet och andra handlingar i målet kan beställas via e-post på sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se Ange målnumret i ämnesraden.

Senast ändrad: 2017-04-13

För mer information kontakta:

Fredrik Nydén
Rådman
08-561 662 43

Åse Magnussen
Handläggarchef
08-561 662 51

Anna Sjölund
Tingsnotarie
08-561 660 67

Målnummer:

B 13052-16