JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

[2018-06-15] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt dömer idag en man för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, s.k. flyktingspionage.

Enligt tingsrätten är det bevisat att mannen har bedrivit en verksamhet för att samla in uppgifter om personliga förhållanden från personer av tibetansk härkomst. Syftet med verksamheten har varit att mot betalning överlämna dessa uppgifter till företrädare för den kinesiska staten. Mannen döms till fängelse i ett år och tio månader.

- Det är bevisat att mannen vid flera tillfällen under åtalstiden har rest till Polen för att träffa en kinesisk underrättelseofficer. Genom utredningen i målet står det klart att dessa träffar har varit en del i en omfattande underrättelseverksamhet riktad mot personer av tibetansk härkomst. Även om de uppgifter som mannen har samlat in kan tyckas triviala så har de kunnat orsaka stor skada för tibetaner både i Sverige och utomlands, säger Daniel Eriksson, tingsrättens ordförande i målet.

Här finns en sammanfattning av domen.

Tingsrättens dom finns här.

Domaren i målet finns tillgänglig per telefon under kontorstid på fredagen. Telefonnummer 08-561 661 06.

Handlingar kan beställas från tingsrätten, avdelning 4. Kontakta domstolshandläggaren Maria Pagmén på sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se eller 08-561 661 31.

Den som vill ha en utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Domen omfattar 36 sidor och avgiften uppgår till 102 kr.


Bifogade filer:
Senast ändrad: 2018-06-15

För mer information kontakta:

Daniel Eriksson
Rådman
08-561 661 06

Målnummer:

B 2778-17