JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fängelsestraff för långvarigt assistansfusk

[2017-03-06] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag dömt ett gift par till vardera tre års fängelse för grova bidragsbrott. En nära släktning som arbetat som personlig assistent har frikänts.

Den nu dömde mannen beviljades personlig assistans år 2000 och har från år 2003 haft personliga assistenter mer än tio timmar om dagen. För snart två år sedan beslutade Försäkringskassan att helt dra in assistansen. Mannen åtalades för grovt bidragsbrott tillsammans med sin hustru som arbetade som hans personlige assistent. Ytterligare en assistent, som är släkt med mannen, åtalades. Enligt åtalet hade de alla tre genom sitt agerande orsakat att Försäkringskassan sedan 2007 felaktigt betalat ut drygt 10 miljoner kronor i assistansersättning.

-Tingsrätten har kommit fram till att det är bevisat att mannen och hans hustru lämnat felaktiga uppgifter om mannens hälsotillstånd och överdrivit hans hjälpbehov. Det hjälpbehov han haft har inte varit så omfattande att han haft rätt till personlig assistans under den period som åtalet avser, säger rådmannen Fredrik Nydén.

Utöver fängelsestraffet ska de båda också betala tillbaka de dryga tio miljoner kronor som Försäkringskassan felaktigt betalat ut. Vad gäller den nära släktingen har tingsrätten inte ansett att åklagaren kunnat bevisa att några felaktiga uppgifter lämnats om den tid som denne ska ha arbetat. Enligt tingsrätten hade detta ändå inte haft någon betydelse eftersom eventuellt felaktiga uppgifter inte haft något samband med utbetalningarna från Försäkringskassan. Den anhörige har därför frikänts.

Senast ändrad: 2017-03-06

För mer information kontakta:

Fredrik Nydén
Rådman
08-561 662 43

Kristin Stenfors
Tingsnotarie
08-561 662 80

Målnummer:

B 15846-15