JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i mål om grov underrättelseverksamhet mot person

[2018-04-19] Södertörns tingsrätt

I förra veckan väckte åklagaren åtal mot en person för brottet grov underrättelseverksamhet mot person.

Läs åklagarens pressmeddelande här:

https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=37E5C798910D941C

Tingsrätten har nu bestämt dagar för huvudförhandlingen i målet. Förhandlingen hålls i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg och beräknas ta tre eller fyra dagar. Följande dagar har bestämts:

  • Tisdagen den 8 maj
  • Torsdagen den 17 maj
  • Tisdagen den 22 maj
  • Torsdagen den 24 maj (reservdag)

En preliminär huvudförhandlingsplan bifogas detta pressmeddelande.

Sannolikt kommer delar av förhandlingen att hållas bakom stängda dörrar med hänsyn till sekretess. Tingsrätten återkommer med mer information om detta när det är bestämt.


Bifogade filer:

Huvudförhandlingsplan


Senast ändrad: 2018-04-19

För mer information kontakta:

Daniel Eriksson
Rådman
08-561 661 06
daniel.eriksson@dom.se

Maria Pagmén
Domstolshandläggare
08-561 661 31

Målnummer:

B 2778-17

Fakta:

Brottet grov olovlig underrättelseverksamhet mot person (19 kap. 10 b § brottsbalken) innebär att någon för främmande makts räkning bedriver verksamhet i syfte att samla in information om någon annans personliga förhållanden eller medverkar till sådan verksamhet mer än tillfälligt. Verksamheten ska ha bedrivits antingen i hemlighet eller med svikliga eller otillbörliga medel för att den ska vara brottslig.

Straffskalan för brottet, om det bedöms som grovt, är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Om brottet inte är grovt är straffskalan fängelse i högst ett år.