JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingsplan beträffande mordmål i Enskededalen

[2019-05-28] Södertörns tingsrätt

Huvudförhandlingen i målet beträffande mord den 16 december 2018 i Enskededalen. kommer att inledas den 3 juni 2019 kl. 09.00.

Se bilagd huvudförhandlingsplan för vidare detaljer.


Bifogade filer:

Huvudförhandlingsplan


Senast ändrad: 2019-05-28

För mer information kontakta:

Claudia Vadaszi
Rådman
08-561 662 41
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Anna Överby
Tingsfiskal
08-561 661 89
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Morgan Wiklund
Domstolshandläggare
08-561 660 51
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Simon Pittuco
Tingsnotarie
08-561 662 86
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Målnummer:

B 14343-18