JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Jävsituation i målet ang. mord på Muskö

[2017-01-10] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har idag funnit att domarna är förhindrade att döma i målet på grund av jäv.

Huvudförhandling i målet har hållits i fyra dagar under november 2016. Efter det att all utredning i målet hade gåtts igenom fann rätten den 23 november 2016 att övertygande bevisning hade presenterats om att den tilltalade i målet har begått den åtalade gärningen. Samtidigt beslutade rätten att den tilltalade skulle gå igenom en rättspsykiatrisk undersökning eftersom en sådan undersökning ansågs kunna ha betydelse för bestämmande av påföljden.

Under den rättspsykiatriska undersökningen har den tilltalade lämnat nya uppgifter om vad som har hänt. Därför har den tilltalades försvarare begärt att ett kompletterande förhör ska hållas med den tilltalade och då även gjort gällande att domarna i målet är jäviga eftersom de redan tagit ställning i skuldfrågan. Åklagaren har i sin tur begärt att de nya uppgifterna från den tilltalade inte ska tillåtas, dvs. avvisas. 

Med anledning av detta har nya domare idag tagit ställning till dels åklagarens begäran om avvisning av bevisning, dels till försvarets invändning om jäv. Tingsrätten har då kommit fram till att de nya uppgifter som den tilltalade lämnat kan ha betydelse för bedömningen av skuldfrågan i målet. Därför har tingsrätten valt att inte avvisa de nya uppgifterna. Detta innebär att den tilltalade kommer att höras om i ett kompletterande förhör. Eftersom domarna i målet redan funnit att den tilltalade gjort sig skyldig till gärningen kommer dessa inte kunna fortsätta döma i målet på grund av jäv. Detta får till konsekvens att huvudförhandlingen i målet måste tas om med nya domare. Målet kommer under dagen att lottas om på en ny avdelning. Därefter påbörjas arbetet med att sätta ut målet till en ny huvudförhandling. Den tilltalade är fortsatt häktad i målet.

En kommentar från ordföranden, lagmannen Petra Lundh: ”Det är viktigt att notera att varken domarna i målet eller tingsrätten har gjort något fel, utan det är den uppkomna situationen som sådan som gör att jäv föreligger. Det ska också framhållas att en sådan situation som uppkommit i detta mål är väldigt ovanlig”.

Senast ändrad: 2017-01-10

För mer information kontakta:

Petra Lundh
Lagman
08-561 660 01

Kian Amraée
Administrativ assessor
08-561 660 04

Målnummer:

B 8294-16