JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mål angående folkrättsbrott

[2017-09-14] Södertörns tingsrätt

Åklagare vid Internationella åklagarkammaren har idag väckt åtal mot en 32-årig man för folkrättsbrott begånget i Syrien i januari 2014.

Enligt åtalet har mannen stridit för den syriska armén och vid ett tillfälle utsatt i vart fall fem enligt allmän folkrätt skyddade personer tillhörande motpartens väpnade styrkor alternativt civilbefolkningen för förödmjukande och nedsättande behandling. Detta genom att posera och låta sig fotograferas invid målsägandena, som var avlidna eller försatta ur stridbart skick alternativt tillhörde civilbefolkningen. Enligt åtalet har detta inneburit en svår överträdelse av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter.

Huvudförhandling äger rum måndagen den 18 september 2017 kl. 09.00.

Senast ändrad: 2017-09-14

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08-561 662 49

Målnummer:

B 11191-17