JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Man frikänns från åtal för mord i Enskededalen

[2019-07-03] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom och frikänt en man som stått åtalad för bl.a. mord alternativt medhjälp till mord. Det gäller en händelse den 16 december 2018 när en person blev skjuten till döds i en lägenhet i Enskededalen.

Tingsrätten har i domen prövat påståenden om att den tilltalade begått flera brott, varav mord alternativt medhjälp till mord utgör den allvarligaste anklagelsen. Huvudförhandlingen har pågått i sju dagar.

 

Den avlidne personen blev skjuten med flera skott, bl.a. i huvudet och bröstet, i en lägenhet i Enskededalen den 16 december 2018 och avled på platsen.

 

”Det finns inte någon direkt eller teknisk bevisning, t.ex. vittnesuppgifter, fingeravtryck, blodspår, tändstickspartiklar eller liknande spår, som knyter den tilltalade till gärningen. Det finns visserligen omständigheter som är besvärande för den tilltalade. Tingsrätten har gjort en samlad bedömning av de omständigheter och den bevisning som har presenterats. Tingsrätten har då kommit fram till att det som har presenterats inte är tillräckligt för att döma den tilltalade för brottet.”, säger rättens ordförande rådmannen Claudia Vadaszi.

 

”Enligt tingsrätten saknas det vidare helt bevisning för att den tilltalade har främjat mordet genom att bistå en okänd person med den information som åklagaren påstått. Åtalet beträffande mord alternativt medhjälp till mord har därför ogillats och den tilltalade har frikänts från dessa misstankar.”, berättar vidare rådmannen Claudia Vadaszi.

 

Den tilltalade döms dock för narkotikabrott och två fall av brott mot vapenlagen. Påföljden har bestämts till skyddstillsyn.

 

 

Senast ändrad: 2019-07-03

För mer information kontakta:

Claudia Vadaszi
Rådman
08-561 662 41
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Anna Överby
Tingsfiskal
08-561 661 89
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Morgan Wiklund
Domstolshandläggare
08-561 660 51
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Simon Pittuco
Tingsnotarie
08-561 662 86
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Målnummer:

B 14343-18