JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Människosmugglingsmålet: Tingsrätten frikänner de tilltalade från större delen av åtalet

[2016-12-13] Södertörns tingsrätt

De döms dock ändå till relativt kännbara påföljder.

Idag har domen i målet om grovt organiserande av människosmuggling offentliggjorts. Två av de tilltalade döms för grovt organiserande av människosmuggling till fängelse i två år respektive ett år och sex månader. Den tredje döms för medhjälp till detta brott till villkorlig dom med samhällstjänst.

­- Av de 15 flyktingresor som målet i huvudsak gäller anser tingsrätten att det endast är bevisat att sju resor hade Sverige som slutdestination. För de övriga resorna är det inte uteslutet att flyktingarna skulle till Danmark. Det är därför inte fråga om något brott riktat mot Sverige i dessa delar, säger rådmannen Niklas Schüllerqvist, som var ordförande vid förhandlingen.

Den tilltalade som döms till två års fängelse anses av tingsrätten ha organiserat sju flyktingresor för sammanlagt drygt 80 personer. Den person som enligt åklagaren ska ha varit en slags chef för verksamheten döms för endast fem resor och bedöms inte av tingsrätten ha haft en ledande ställning i verksamheten. Den tredje tilltalade döms för medhjälp avseende tre flyktingresor. De flesta av de flyktingar som målet gäller kommer från Syrien. Flyktingarna har körts med bilar och bussar från Milano under sommaren och hösten 2014. Enligt tingsrätten har verksamheten drivits i vinstsyfte, även om det också finns andra motiv bakom den.

Huvudförhandlingen avslutades för två veckor sedan. Utredningen i målet är mycket omfattande. Den består bl.a. av en mängd kartläggningar av telefontrafik och handlingar från polismyndigheter i andra europeiska länder.





Senast ändrad: 2016-12-13

För mer information kontakta:

Niklas Schüllerqvist
Rådman
0733-747400, 08-56166122
niklas.schullerqvist@dom.se

Thereze Hedlund
Domstolshandläggare
08-56166065
thereze.hedlund@dom.se

Målnummer:

3066-15