JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Pressträff med anledning av dom i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet

[2018-05-07] Södertörns tingsrätt

I målet angående bl.a. grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet planerar tingsrätten att meddela dom den 31 maj 2018 kl. 11.00.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggarna Martina Rampling eller Sanna Tortela på mejladessen sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller på telefonnummer 08-561 660 83 eller 08-561 660 97.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att gå ut med ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.

Dessutom kommer tingsrätten att hålla en pressträff kl. 11.00 i sal 2 på entréplan i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Pressträffen kommer att ledas av ansvariga domare i målet, tf. chefsrådmannen Per Backström och rådmannen Kajsa Hällje. Därefter finns det möjlighet för journalister att ställa frågor. Efter pressträffen finns domarna till förfogande för enskilda intervjuer under dagen. Boka gärna tid för intervju i förväg genom att kontakta Martina Rampling eller Sanna Tortela på ovan angivna nummer.

Personal från tingsrätten finns på plats från kl. 10.45 för att anvisa platser och hjälpa representanter från media. I salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 11.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

Senast ändrad: 2018-05-07

För mer information kontakta:

Per Backström
Chefsrådman
08-561 662 63

Kajsa Hällje
Rådman
08-561 662 54

Linnea Järlefelt
Tingsnotarie
08-561 661 74

Martina Rampling
Domstolshandläggare
08-561 660 83

Susanna Tortela
Domstolshandläggare
08-561 660 97

Målnummer:

B 13806-16