JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Södertörns tingsrätt meddelar dom i stort ungdomsmål

[2017-06-30] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort ungdomsmål gällande försök till mord m.m. Tre personer har frikänts helt. Övriga nio personer har dömts för allt ifrån ringa narkotikabrott till grov misshandel. Påföljderna har varierat från dagsböter till längre fängelsestraff dels beroende på vilka brott personerna dömts för, dels deras ålder vid tiden för brotten.

Tingsrätten har i domen prövat åtalet mot 12 personer, flertalet av dem hemmahörande i Flemingsberg. Rättegången har omfattat tre olika mål som handlagts gemensamt och huvudförhandlingen har pågått i 13 dagar.

Den allvarligaste händelsen utspelade sig på fotbollsplanen vid Annerstaskolan i Flemingsberg den 6 december 2015. Enligt åtalet hade åtta personer i åldrarna 15 till 20 år misshandlat två bröder, 16 och 18 år gamla, med tillhyggen, varav en av dem så illa att åklagaren rubricerade gärningen som försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel. Gärningen mot den andra brodern rubricerades som grov misshandel. Under huvudförhandlingens gång lade åklagaren ned åtalet mot en av de tilltalade. Av de återstående sju tilltalade har tingsrätten frikänt fyra från delaktighet i misshandeln men dömt vissa av dem för andra brott, medan tre har dömts för grov misshandel. Två har dömts till fängelse och en till sluten ungdomsvård.

En annan händelse utspelade sig i Flemingsbergs centrum den 7 september 2016. Enligt åtalet hade tre personer i åldrarna 19-20 år (varav två var samma personer som vid händelsen ovan) misshandlat två personer med sparkar och slag. Enligt åklagaren var brotten att bedöma som grov misshandel. Enligt åtalet hade ytterligare en person, 28 år gammal, medverkat i misshandeln på ett sådant sätt att han skulle dömas för medhjälp till grov misshandel. Tingsrätten har frikänt två av personerna från delaktighet. De andra två personerna har dömts för grov misshandel och misshandel till fängelse respektive skyddstillsyn med samhällstjänst.

Senast ändrad: 2017-06-30

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08-561 662 49

Carl-Magnus Möller
Tingsnotarie
08-561 662 11

Målnummer:

B 12495-15, 17141-16, 14193-15