JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stängda dörrar vid huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person

[2018-05-02] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 8, 17, 22 och 24 maj 2018.

Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandlingen i målet kommer att hållas den 8, 17, 22 och 24 maj 2018. Läs pressmeddelandet här: http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Huvudforhandling-i-mal-om-grov-underrattelseverksamhet-mot-person/

Tingsrätten har nu fattat beslut om vilka delar av huvudförhandlingen som ska hållas bakom stängda dörrar. Dörrarna kommer att stängas i följande delar:

  • Vissa delar av parternas sakframställningar.
  • Förhören med vittnena A-H.
  • Delar av förhören med en analytiker på Säkerhetspolisen och delar av förhöret med en polis på NOA.
Tingsrättens beslut bifogas.

Bifogade filer:

Beslut om stängda dörrar


Senast ändrad: 2018-05-02

För mer information kontakta:

Daniel Eriksson
Rådman
08-561 661 06

Målnummer:

B 2778-17