JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Riktlinjer för förordnanden

Tingsrätten har från och med den 1 oktober 2015 börjat använda
Sveriges Advokatsamfunds förordnandelistor i enlighet med gemensamt utarbetade riktlinjer för tingsrätterna i Stockholmsregionen.


Sveriges Advokatsamfund har tagit fram listor på advokater som är intresserade av att ta uppdrag som offentlig försvarare vid domstolar. Vidare finns listor med intresserade advokater och biträdande jurister till uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförrättare, boutredningsman och särskild företrädare för barn. Tingsrätterna i Stockholmsregionen har tagit fram gemensamma riktlinjer för hur dessa förordnandelistor ska användas samt hur tingsrätterna ska bereda jurister på byråer utanför Sveriges Advokatsamfunds verksamhet, möjlighet att komma in med intresseanmälningar för offentliga uppdrag från tingsrätterna.

Tingsrätterna i Stockholmsregionen kommer, med viss egen komplettering av riktlinjerna, att börja tillämpa dessa successivt under hösten. Södertörns tingsrätt har bestämt att listorna ska börja tillämpas från den 1 oktober 2015.

Via länkarna till höger kan du i detalj ta del av riktlinjerna som gäller för Södertörns tingsrätts del samt få information om hur du, för det fall du inte omfattas av Sveriges Advokatsamfunds förordnandelistor, skickar in en intresseanmälan för offentliga uppdrag till domstolen.
Senast ändrad: 2017-02-10