JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om studiebesök vid rättegångar i Södertörns tingsrätt

Bättre service till besökare vid rättegångar

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er. Vidare kommer ni att få muntlig information om rättegången av ordföranden eller någon annan medarbetare på tingsrätten före förhandlingen. Ni får även tillfälle att ställa frågor efter förhandlingen och senare även få del av den skriftliga domen.

Så här bokar ni ett skolklass- eller annat studiebesök!

  1. Tryck här för att boka ditt studiebesök. Vi kommer att besvara din förfrågan senast nästkommande vardag. Vi tar emot studiebesök måndag-torsdag.
  2. Om besöket planeras i närtid ser bokningsansvarig ut ett lämpligt mål och ser till att bokningsuppgifterna vidarebefordras till den avdelning på domstolen som handlägger målet. I vissa fall kan det röra sig om flera mindre mål. Om bokningsförfrågan avser datum längre fram i tiden görs en preliminär bokning och ni får då ett telefonnummer till den aktuella avdelningen som ni kan ringa när det återstår cirka en månad till besöksdatumet.
  3. Handläggaren på den aktuella avdelningen bokar in besöket till en förhandling som börjar antingen kl. 09.00 eller 13.00. Ni får då information om vilka brott rättegången kommer att handla om.
  4. Avdelningen skickar en stämningsansökan till kontaktpersonen. I stämningsansökan kan ni se vilket brott det är fråga om och vilken bevisning (t.ex. vittnen) som åklagaren hänvisar till.
  5. Har du frågor kring bokningen nås vi mellan 08.00-16.30 på telefon 08-561 661 90 alternativt via e-post sodertorns.tingsratt.studiebesok@dom.se

Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten:

  1. Det är viktigt att ni kommer i god tid till tingsrätten, 30 minuter före förhandlingen startar är att rekommendera. Vid ankomst till tingsrätten måste samtliga elever och lärare passera vår säkerhetskontroll. I säkerhetskontrollen arbetar våra ordningsvakter, och det är också dom som vägleder er genom vår kontroll. I kontrollen får ni passera en larmbåge och lösa föremål placeras i en plastback som scannas i vår röntgenmaskin. Föremål som inte är tillåtna att ta med sig, och som kommer att tas om hand i säkerhetskontrollen, är bland annat vassa föremål, sprayer eller annan vätska (drickflaskor, parfymer etc.) Informera därför eleverna om detta innan studiebesöket. Om ni av någon anledning lämnar tingsrättens lokaler och önskar komma in igen, måste vederbörande passera säkerhetskontrollen igen. Efter förhandlingen får ni tillfälle att ställa frågor till ordföranden eller någon annan medarbetare på tingsrätten.

Så här får ni information efter rättegången!

  1. En kopia av domen i målet skickas till er.
  2. Efter ert studiebesök vill vi gärna att ni fyller i en utvärdering med era synpunkter på tingsrättens bemötande och service gentemot er. För att komma till utvärderingen - klicka här.
  3. Ni är alltid välkomna att kontakta tingsrätten för mer information: telefon 08-561 661 90 alternativt e-post sodertorns.tingsratt.studiebesok@dom.se.

 

För mer information om hur en rättegång går till gå gärna in på Rättegångsskolan på webben

http://www.rattegangsskolan.se/ (öppnas i ett nytt fönster)
Senast ändrad: 2019-01-22

Efter studiebesöket

När ni varit på studiebesök hos oss får ni gärna fylla i en kort utvärdering av ert studiebesök på tingsrätten - klicka här