JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tingsrätten och media

Södertörns tingsrätts mediestrategi innebär att tingsrätten är tillgänglig och öppen med information gentemot media. Den domare som ansvarar för målet är också ansvarig för kontakterna med media. Information om tidpunkter för kommande beslut och förhandlingar finns tillgänglig genom meddelande på twitter och hemsidan i god tid. Efter huvudförhandlingen är den ansvarige domaren tillgänglig för intervjuer och i vissa fall anordnas presskonferens. Dialog förs med medias representanter om hur tingsrätten på bästa sätt kan förse dem med information och material.

Vi tar därför gärna emot synpunkter på vår service och vårt bemötande.

Tingsrättens domarblogg

Vi på Södertörns tingsrätt är angelägna om att allmänheten får korrekt information om hur vi hanterar målen. Verksamheten i domstolarna skildras i stor omfattning i media. För det mesta är dessa skildringar riktiga. Ibland saknar de dock viktiga nyanser eller detaljer som skulle kunna bidra till en bättre förståelse för hur verksamheten ser ut. Tyvärr är det så att domare och andra anställda på domstolarna i förhållande till andra aktörer inom rättsväsendet inte är så aktiva i samhällsdebatten.

Detta vill vi på Södertörns tingsrätt nu förändra. Därför har vi beslutat att starta en domarblogg här på vår hemsida. På domarbloggen kommer både domare och andra personer som jobbar på eller kring domstolen att skriva inlägg.

Tingsrättens mediedomare

Har du som journalist behov av allmän information om domstolen och juridiska frågor, som har med domstolar att göra är du välkommen att kontakta någon av mediedomarna på tingsrätten.

Klicka på bilden för mer information, telefonnummer, pressbild m.m.

Katarina Grén, Chefsrådman Daniel Eriksson, porträtt Karin Bartes, rådman
Katarina Grén
Chefsrådman
Daniel Eriksson
Rådman

Karin Bartes
Rådman

     
Fredrik Nydén, rådman Kian Moazzez Amraée, administrativ assessor Elin Carbell Brunner
Fredrik Nydén
Rådman
Kian Moazzez Amraée
Rådman
Elin Carbell Brunner
Rådman
Per Erik Andersson  

Per-Erik Andersson
Rådman

 

 


 

 

 

Tingsrättens mediegrupp

Tingsrättens mediegrupp har bildats för att underlätta kontakterna mellan media och medarbetarna på tingsrätten. I mediegruppen ingår därför olika personalkategorier såsom, domare, domstolshandläggare, IT- och teknikansvarig samt administrative direktören. Gruppen har tagit fram checklistor för kontakter med media i uppmärksammade mål och ordnar utbildningar i mediefrågor för personalen. Mediegruppen tar löpande in synpunkter från media för att förbättra tingsrättens bemötande och underlätta journalisternas arbete.

Bild på Södertörns tingsrätts mediegrupp

 
Senast ändrad: 2019-02-04

Mediestrategi

Här kan du ta del av tingsrättens mediestrategi i uppmärksammade mål.

Här kommer du till domarbloggen www.domarbloggen.se