JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet


2018-05-31
Pressmeddelande: Två bröder döms för åtta fall av grovt vållande till annans död för försäljning av fentanylanaloger på internet

Södertörns tingsrätt dömer idag två bröder för åtta fall av grovt vållande till annans död. Bröderna har via en hemsida sålt nässprejer med fentanylliknande preparat. Åtta personer har avlidit efter att ha använt substanserna. Vid tidpunkten för försäljningen var preparaten inte narkotikaklassade, men är det idag. Det betyder att åklagaren inte kunde väcka åtal enligt narkotikastrafflagen. Åklagaren har istället väckt åtal för grovt vållande till annans död. Det är första gången ett sådant åtal prövas i Sverige.

Tingsrätten har bedömt att bröderna har varit oaktsamma och orsakat dödsfallen eftersom de sålt så farliga preparat till personer som kan antas använda dem som missbrukspreparat. Den äldre brodern döms till fem och ett halvt års fängelse och den yngre döms till fyra års fängelse. De avlidnas anhöriga får de skadestånd de begärt.

-Det är bevisat att bröderna känt till hur farliga de här substanserna är. Det är också bevisat att de vetat om att köparna har tänkt använda nässprejerna för missbruk. Sammantaget visar det att bröderna har varit oaktsamma och att de orsakat att personerna dött, säger Kajsa Hällje, en av domarna i målet.

Här finns en sammanfattning av domen.

Tingsrättens dom finns här.

Handlingar kan beställas från tingsrätten, avdelning 2. Kontakta domstolshandläggarna Martina Rampling eller Sanna Tortela på sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller 08-561 660 83 eller 08-561 660 97.

Den som vill ha en utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Domen omfattar 98 sidor och avgiften uppgår till 226 kr.

2018-05-07
Pressmeddelande: Pressträff med anledning av dom i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet

I målet angående bl.a. grovt vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger på nätet planerar tingsrätten att meddela dom den 31 maj 2018 kl. 11.00.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggarna Martina Rampling eller Sanna Tortela på mejladessen sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller på telefonnummer 08-561 660 83 eller 08-561 660 97.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att gå ut med ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.

Dessutom kommer tingsrätten att hålla en pressträff kl. 11.00 i sal 2 på entréplan i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Pressträffen kommer att ledas av ansvariga domare i målet, tf. chefsrådmannen Per Backström och rådmannen Kajsa Hällje. Därefter finns det möjlighet för journalister att ställa frågor. Efter pressträffen finns domarna till förfogande för enskilda intervjuer under dagen. Boka gärna tid för intervju i förväg genom att kontakta Martina Rampling eller Sanna Tortela på ovan angivna nummer.

Personal från tingsrätten finns på plats från kl. 10.45 för att anvisa platser och hjälpa representanter från media. I salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 11.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

2018-04-12
Pressmeddelande: Ändrad plan för huvudförhandlingen i mål om bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bl.a. grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger i nässprej har pågått sedan den 4 april 2018.

Den har hittills tagit mindre tid i anspråk än enligt den ursprungliga bedömningen. Huvudförhandlingsplanen har därför reviderats och den reviderade planen bifogas detta pressmeddelande.

Äldre händelser


Senast ändrad: 2018-05-30