JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Mål om grov våldtäkt i Fittja


2018-05-30
Blogginlägg av ordföranden

Chefsrådmannen Erica Hemtke har med anledning av den debatt som den friande domen ledde till skrivit ett blogginlägg om domstolarnas roll i brottmål.

Läs blogginlägget på domarbloggen:

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vilken-uppgift-har-domstolen-i-ett-brottmal-vad-far-domstolen-prova/

2017-12-19
Pressmeddelande: Frikännande dom mot samtliga åtalade i målet om grov våldtäkt i Fittja

Södertörns tingsrätt har idag meddelat en friande dom mot de fem män som åtalats för grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt i Fittja sommaren 2016. Eftersom männen har frikänts har de inte heller dömts att betala skadestånd.

I domen riktar tingsrätten kritik mot den utredning som åtalet bygger på.

Alla parter har varit överens om att utredningen haft brister. Under förhandlingen har det blivit tydligt att den grund som åtalet bygger på sviktar menar ansvarig domare chefsrådmannen Erica Hemtke.

Den bevisning som åklagaren har lagt fram vid huvudförhandlingen räcker helt enkelt inte för att någon ska kunna dömas. De uppgifter som målsäganden har lämnat går inte ihop och hennes uppgifter får inte heller stöd av annan bevisning, säger Erica Hemtke.

Här finns en sammanfattning av domen.

Handlingar kan beställas vid kontakt med tingsrätten (avd1): genom att kontakta domstolshandläggaren Emma Craftman på mailadressen
sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se eller genom telefon 08-561 661 68.

Tingsrättens dom tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e-post. 

Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgifts­för­ordningen (1992:191). Domen omfattar 121 sidor och avgiften uppgår till 272 kr.

2017-12-14
Pressmeddelande: Pressträff med anledning av dom i mål om grov våldtäkt i Fittja

Den 19 december 2017 kl. 11.00 meddelar tingsrätten dom i det mål som rör åtal för grov våldtäkt i en trappuppgång i Fittja.

Den som önskar beställa domen kan redan nu skriva upp sig på en lista genom att kontakta domstolshandläggaren Emma Craftman på mailadressen sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se eller genom telefon 08-561 661 68.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att gå ut med ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.

Dessutom kommer tingsrätten att hålla en pressträff kl. 11.00 i sal 2, entréplan, i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Pressträffen kommer att inledas av ansvarig domare i målet, chefsrådmannen Erica Hemtke. Därefter finns det möjlighet för frågor från journalisterna. Efter pressträffen finns Erica Hemtke till förfogande för enskilda intervjuer under dagen. Boka gärna intervjuer i förväg genom att kontakta tf. chefsrådmannen Elin Carbell Brunner på mailadressen sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se  eller genom telefon 08-561 662 56. Elin Carbell Brunner besvarar också frågor efter den 19 december.

Personal från tingsrätten finns på plats från kl. 10.45 för att anvisa platser och hjälpa representanter från pressen. I salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 11.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

Äldre händelser


Senast ändrad: 2018-05-31