JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Mål om grovt barnpornografibrott


2018-06-15
Pressmeddelande: Två män döms till fängelse för innehav av barnpornografi

Tingsrätten har idag dömt två män för grovt barnpornografibrott. Den ene mannen döms till fängelse i 8 månader och den andre till fängelse i 1 år. De båda männen döms för att de, var och en för sig, innehaft barnpornografiska bilder och filmer i sina hem. Barnpornografibrotten har bedömts som grova eftersom många bilder och filmer har skildrat grova övergrepp på barn.

Den ene mannen hade i sin bostad mer än 22 000 bilder och 2 600 filmer med barnpornografiskt innehåll. Över 4 000 bilder och 1 200 filmer, med en total speltid på närmare 100 timmar, har bedömts som grova. Han erkände gärningen och döms också för den enligt åtalet.

Den andre mannen hade i sin bostad ett USB-minne med drygt 1 100 bilder och 140 filmer med barnpornografiskt innehåll. Över 800 bilder och 128 filmer, med en total speltid på 7 timmar och 40 minuter, har bedömts som grova. Han döms för detta innehav – som han erkänt – i enlighet med åtalet. Han döms också för att ha visat barnpornografi för den förste mannen vid ett tillfälle, något som han också erkänt. Han hade dessutom 28 raderade bilder i sin dator. De bilderna var möjliga att återskapa. Han frikänns ändå från innehavet av de raderade bilderna, eftersom det inte är bevisat att han hade uppsåt till att inneha dem.

Trots att gärningarna i princip endast gällt innehav bedöms de som grova barnpornografibrott. Det beror på att båda männens innehav har bestått i barnpornografiskt material som i stor utsträckning visar sådant som måste antas vara verkliga och grova övergrepp på barn.

Frivården har i yttranden till tingsrätten föreslagit att de båda männen ska dömas till skyddstillsyn i förening med så kallad kontraktsvård. Också tingsrätten anser att männen i och för sig behöver vård. Tingsrätten har dock bedömt att skälen för fängelse väger tyngre vid brottslighet av detta slag. Mannen med det större innehavet döms därför till fängelse i ett år och den andre mannen till fängelse i åtta månader.

2018-06-01
Pressmeddelande: Stängda dörrar och tillträdesbegränsning för unga åhörare vid huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandling i målet kommer att hållas den 7–8 juni med eventuell fortsättning den 14 juni 2018 (reservdag).

Läs det pressmeddelandet här: http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Huvudforhandling-i-mal-om-grovt-barnpornografibrott/

Tingsrätten har nu fattat beslut om att vissa delar av huvudförhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar (det vill säga utan att åhörare tillåts närvara).  Dörrarna kommer att stängas i följande delar:

  • Vittnesförhören med två personer som granskat påstått barnpornografiskt material, med genomgång och förevisning av detta material
  • Eventuella uppspelningar eller annan genomgång av avlyssnade telefonsamtal
  • Eventuella förhör med de två tilltalade avseende sådana telefonsamtal
  • Delar av genomgången av de båda tilltalades personliga förhållanden

Tingsrätten har dessutom beslutat att personer som kan antas vara under arton år inte ska ha tillträde till någon del av huvudförhandlingen.

En preliminär huvudförhandlingsplan bifogas detta pressmeddelande.

2018-05-24
Pressmeddelande: Huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

I början av maj väckte åklagaren åtal mot fem personer för grovt barnpornografibrott.

Läs åklagarens pressmeddelande här: https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=328A9A12B825F2D8

Tingsrätten har bestämt dagar för huvudförhandling i ett av målen. Det målet gäller två av de åtalade personerna. Förhandlingen hålls i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg och beräknas ta två eller tre dagar. Följande dagar har bestämts:

  • torsdagen den 7 juni 2018
  • fredagen den 8 juni 2018
  • torsdagen den 14 juni 2018 (reservdag)

Delar av förhandlingen kommer att hållas bakom stängda dörrar med hänsyn till sekretess. Tingsrätten återkommer med mer information om detta när det är bestämt.

Även mål B 5428-17 kommer att handläggas vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten planerar att sätta ut det målet till huvudförhandling vid ett senare tillfälle.

Målen beträffande de övriga två personerna (B 5389-17 respektive B 5425-17) har däremot överlämnats till Stockholms tingsrätt respektive Nyköpings tingsrätt.

Äldre händelser


Senast ändrad: 2018-05-30